Գրանցվել INTERGOVAZD.RU կայքում   Որպեսզի կարողանաք օգտվել INTERGOVAZD.RU գովազդային ցանցի ծառայություններից խնդրում ենք գրանցվել : Դա կատարվում է շատ հեշտ և բոլորովին անվճար :


   Ստանդարտ գրանցում


   Խնդրում ենք լրացրեք ստորև բերված բոլոր դաշտերը :

   Գրանցվել

  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
    Այս ձևը ուղարկելուց և Ձեր Էլեկտրոնային փոստի հասցեն ստուգվելուց հետո, Դուք կարող եք օգտվել INTERGWVAZD.RU գովազդային ցանցի բոլոր հնարավորություններից :
Հայտարարություններ22.11.2015
Մինչև 2016թ - ի հունվարի 20 - ը 1 գովազդի գինը կարժենա 3 դրամ:


Գլխավոր | Գովազդատուներին | Կայքերի տերերին | Գործակալներին | Օգնություն | Մասնակցելու պայմանները


intergovazd.ru@gmail.com
© Պատրաստեց: Բ. Դալլաքյան
b.dallaqyan@gmail.com