Հաճախակի տրվող հարցեր


-Հաշիվը համալրելուց հետո կարո՞ղ եմ հետ վերցնել իմ գումարը :

-Ի՞նչ քանակի պատվեր պետք է տալ, որպեսզի ինձ համար պատրաստեք անվճար ինտերնետ կայք :

-Ես ունեմ մի քանի ինտերնետ կայք, կարո՞ղ եմ պատվիրել գովազդ բոլորի համար :

- Ք՞անի հատ գովազդային բլոկ կարող եմ ունենալ մեկ կայքում :

- Ո՞րքան գումար կարող եմ հանել իմ հաշվից :

Գլխավոր | Գովազդատուներին | Կայքերի տերերին | Գործակալներին | Օգնություն | Մասնակցելու պայմանները


intergovazd.ru@gmail.com
© Պատրաստեց: Բ. Դալլաքյան
b.dallaqyan@gmail.com